ספרי השלישי: "כואב, אבל פחות: מדריך מעשי להתמודדות עם כאב" - יצא לאור! פרטים במה חדש           •            ספרי השני: "מכאב לצמיחה: מדריך לשינוי והצלחה" - יצא לאור! פרטים במה חדש?           •            מאמר חדש בדף המאמרים: איך נסביר את שיטת אלכסנדר לסביבה?           •            בדף הבית סרטון על אודות שיטת אלכסנדר והאימון האישי, בדף הספרות ראיון בערוץ 2 על אודות ספרי הראשון           •            אני מציעה אימון אישי להתמודדות עם כאב - פרטים במה חדש?           •            בהוד השרון - שילוב של שיטת אלכסנדר עם האימון האישי (קואצ'ינג) - פרטים במה חדש?           •            בספרי "מפריצת דיסק לפריצת דרך : ממשבר להתחלות חדשות" טיפים לשינוי איכות חייכם - מכאב להחלמה, ממשבר להתחלה חדשה ולהיות מאושרים - פרטים במה חדש?           •            הרצאות - סיפורי האישי, הדגמות והתנסות בשיטת אלכסנדר ושילובה עם האימון האישי           •           
 


רשמים ותגובות מהעולם
אם הם יכולים – גם אתם יכולים!

בעלי שם רבים בעולם התנסו ולומדים את שיטת אלכסנדר ויש ביניהם ששיתפו את הסובבים אותם בחוויותיהם מנקודת מבטם. המשיכו וקראו - בהמשך אני מציגה בפניכם את התרשמויותיהם. ציטטתי באנגלית – שפת המקור, ותרגמתי לנוחיותכם גם לעברית – שפת המקור שלנו. אם הם יכולים – גם אתם יכולים!

* * * *

"Alexander’s work is of first class importance and investigation by the medical profession is imperative."
British Medical Journal

ביטאון הרפואה הבריטי: עבודתו של אלכסנדר היא בעלת חשיבות עליונה למקצוע הרפואה ולמחקר ומחייבת באופן מוחלט.

* * * *

"Mr. Alexander's method lays hold of the individual as a whole, as a self-vitalizing agent. He reconditions and re-educates the reflex mechanisms and brings their habits into normal relation with the functioning of the organism as a whole. Iregard this method as thoroughly scientific and educationally sound"
Professor George E. Coghill, novel prize winning anatomist and physiologist.

פרופסור ג'ורג קוגהיל פיזיולוג העוסק גם באנטומיה, זוכה פרס נובל מכיר בשיטתו של אלכסנדר כשיטה מדעית וחינוכית כאחד. הוא מציין את התייחסות השיטה לאדם כאל מכלול ורואה בה שחזור ו"חינוך מחדש" של מנגנון הרפלקס כדי ליצור קשר טוב בין הרגלי השימוש לתפקוד הגוף כשלם.

* * * *

"The Alexander Technique gives us all things we have been looking for in a system of physical education: relief from strain due to maladjustment, and constant improvement in physical and mental health. We cannot ask for more from any system; nor, if we seriously desire to alter human beings in a desirable direction, can we ask any less."
Aldous Huxley, author

הסופר הלדוס הקסלי המוכר בלונדון ובקליפורניה מציג דרך חדשה לשיפור הבריאות המבוססת על טכניקת אלכסנדר. הוא מציין כי היא מספקת לנו את כל הנחוץ בשיטה של חינוך גופני: הקלה במתח הנובע משימוש לקוי וקבוע ושיפור הבריאות הפיזית והמנטלית. לדעתו איננו יכולים לצפות ליותר מאף שיטה, וגם אם אנחנו רוצים לשנות את כיוון פעילותו של האדם – איננו יכולים לצפות לפחות ממנה.

* * * *

"In the present state of the world, it is evident that the control we have gained of physical energies, heat, light, electricity, etc., without having first secured control of our use of ourselves is a perilous affair. Without the control of our use of ourselves, our use of other things is blind; it may lead to anything." …"If there can be developed a technique which will enable individual to secure the right use of themselves, then the factor of which depends the final use of all other forms of energy will be brought under control. Mr. Alexander has evolved this technique."
Professor John Dewey, philosopher
(From Dewey’s introduction to Use of the Self, Alexander’s third book, originally published in 1932)

פרופסור ג'ון דיואי, פילוסוף ואיש חינוך בעל השפעה בארה"ב מציג את דאגתו לעולם כיום בהקדמה לספרו של אלכסנדר "השימוש בעצמי" שפורסם לראשונה בשנת 1932, וכותב: "במצבו של העולם כיום ברור שהשליטה שהשגנו באנרגיות הפיזיות, חום, אור, חשמל וכו', בלי שהבטחנו קודם כול שליטה בשימוש שלנו בעצמנו, היא מסוכנת. בלא שליטה בשימוש שלנו בעצמנו, השימוש שאנחנו עושים בדברים אחרים הוא עיוור ועלול להוביל לכל דבר" (עמ' 12)*. הוא מוסיף וטוען כי אם אפשר לפתח טכניקה שתאפשר לפרט להבטיח את השימוש הנכון בעצמו, אזי הגורם עליו יתבסס השימוש הסופי של כל צורות האנרגיה יהיה בשליטה. מר אלכסנדר פיתח את הטכניקה הזאת.

* * * *

"I submit that Alexander demonstrated a principle of supreme importance for a holistic world-view. He made a breakthrough which is nothing less than an evolutionary step forward, when a single human being learned to take constructive, conscious control of the direction of his own use of himself. He discovered man's supreme inheritance and the universal constant in living. He overcame the reliance on faulty sensory register and taught himself a central general habit of use of his entire body working as an indivisible psycho-physical unity."
Sir George Trevelyan, the "grandfather" of the movement for spiritual regeneration in Britain

סר ג'ורג' טרבליאן ה"סבא" של התנועה להתחדשות רוחנית בבריטניה טוען כי אלכסנדר הציג עיקרון בעל חשיבות עליונה להשקפת העולם ההוליסטית. הוא עשה פריצת דרך מהפכנית קדימה ללימוד הפרט להיות בשליטה מודעת ובונה של כיוון שימושו העצמי בעצמו. הוא גילה את מורשתו העליונה של האדם ואת הדבר הכלל עולמי בחיים. הוא התגבר על ההסתמכות על ערנות התחושה הלקויה ולימד את עצמו הרגל חשוב של שימוש בכל גופו כאחדות פסיכו-פיזית שאינה ניתנת לחלוקה.

* * * *

"Alexander established not only the beginnings of a far reaching science of the apparently involuntary movements we call reflexes, but a technique of correction and self-control which forms a substantial addition to our very slender resources in personal education."
George Bernard Shaw, playwright

ג'ורג' ברנרד שאו מחזאי אירי, טוען כי אלכסנדר ייסד לא רק את התחלות המדע רחב הטווח של תנועות בלתי רצוניות כביכול, להן אנחנו קוראים רפלקסים, אלא גם טכניקה לתיקון ולשליטה עצמית שהיא תוספת נכבדה למקורותינו הדלים לחינוך אישי.

* * * *

"I noticed with growing amazement, very striking improvements in such diverse things as high blood pressure, breathing, depth of sleep, overall cheerfulness, mental alertness, resilience against outside pressures, and also in such refined skills as the playing of a stringed musical instrument."
Nikolaas Tinbergen, Nobel Prize-winner for Medicine and Physiology, 1973

ניקולאס טינברגר זוכה פרס נובל לרפואה ופיזיולוגיה בשנת ,1973 מציין כי הבחין בפליאה הולכת וגדלה בשיפור מרשים במגוון של תחומים כמו לחץ דם גבוה, נשימה, עומק השינה, שמחה כללית, ערנות מנטלית, התמודדות עם לחץ חיצוני וגם במיומנויות עדינות כמו נגינה על כלי מיתרים.

* * * *

"The Alexander Technique doesn't teach you something to do. It teaches you how to bring more practical intelligence into what you are already doing ; how to eliminate stereotyped responses; how to deal with habit and change. It leaves you free to choose your own goal but gives you a better use of yourself while you work toward it... It opens a window onto the little known area between stimulus and response and gives you the self-knowledge you need in order to change the pattern of your response - or if you choose, not to make it at all".
Professor Frank Pierce Jones

פרופסור פרנק פירס ג'ונס ממסצ'וסטס- ארה"ב, ערך מחקרים בעזרת מכשור אלקטרומגנטי שהוכיחו שטכניקת אלכסנדר יכולה להפחית באופן ניכר את רמות המתח. תוצאות מחקריו פורסמו בספריו: "החופש לשנות" (Freedom to Change) ו-"התפתחות ומדע של טכניקת אלכסנדר" (The Development and Science of the Alexander Technique).

לדבריו טכניקת אלכסנדר לא מלמדת לעשות משהו. היא מלמדת איך להביא אינטיליגנציה מעשית יותר למה שכבר עושים, איך להפסיק תגובות סטריאוטיפיות, איך להתמודד עם הרגל ושינוי. היא מאפשרת את חופש הבחירה במטרות, אבל מספקת שימוש יותר טוב בעצמך בדרך אליהן...היא פותחת אשנב לטווח הבלתי נודע שבין הגרוי והתגובה, ומספקת את הידע האישי הדרוש כדי לשנות את דפוס התגובה – או אם בוחרים, לא לעשותה כלל.

* * * *

"Mr Alexander has done a service to the subject [of the study of reflex and voluntary movement] by insistently treating each act as involving the whole integrated individual, the whole psychophysical man. To take a step is an affair, not of this or that limb solely, but of the total neuromuscular activity of the moment, not least of the head and neck".
Sir Charles Sherrington, neurophysiologist Nobel prize winner for Physiology and Medicine

סר צ'ארלס שרינגטון, נוירופיזיולוג וזוכה פרס נובל לפיזיולוגיה ולרפואה מציין כי מר אלכסנדר עשה שרות לנושא לימודי הרפלקס והתנועה הרצונית על ידי התייחסות לכל פעולה של הגוף כפעולה של כל המכלול המשולב של היחיד, המכלול הפסיכולוגי של האדם. לא של איבר זה או אחר בלבד, אלא של כל פעילות העצבים והשרירים באותו רגע, לא רק של הראש ושל הצוואר.

* * * *

"It is by now a plain brute fact that the Alexander Principle works. It is also a plain brute fact that most of the population need it but know nothing of it."
Dr Wilfred Barlow, 1990

ד"ר וילפרד ברלאו, רופא ראומטולוג, מורה לטכניקת אלכסנדר שלמד אצל אלכסנדר, ערך מחקרים מקיפים אודות יציבתו של האדם. מחבר הספר: "העיקרון של אלכסנדר" The Alexander Principle

ד"ר ברלאו מציין כי עד כה זוהי עובדה טבעית פשוטה שהעיקרון של אלכסנדר פועל. זוהי גם עובדה טבעית פשוטה שרוב האוכלוסייה זקוקה לו, אבל אינה יודעת על כך דבר.

* * * *

אם להם מסייעת שיטת אלכסנדר - למה שלא תעזור גם לכם? לי היא עזרה וממשיכה לעזור!
אם אתם רוצים לעזור לעצמכם
התקשרו אליי או כתבו מייל לקביעת מועד לשיעור בהוד השרון
ובואו!

טל: 054-6305672
דואל:

גילעד סטודיו לשיטת אלכסנדר ולאימון אישי – אתי סהר
הוד השרון  • * פ.מתיאס אלכסנדר, (2005, מהדורה ראשונה 1932), השימוש בעצמי טכניקת אלכסנדר, תרגום מאנגלית עפרה ברלך. ירושלים: הוצאת כרמל

^ לראש הדף


 
     מאמרים:
חיפוש:
     התפתחות אישית
     שינוי הרגלים
     יציבה לקויה
     עמידה זקופה
     הליכה טבעית
     כאבי גב
     פריצת דיסק
     עקמת
     כאבי צוואר
     פגיעות ברך
     שיווי משקל
     ישיבה ארוכת שעות
     עבודה מול מחשב
     בעיות נשימה
     הריון ולידה
     ילדים ומתבגרים
     חגורת כתפיים
     צרכים ייחודיים
     גיל הזהב
     כאב כרוני
     לחץ וחרדת בחינות
     אוסטאופרוזיס
     אסתמה
     דלקת פרקים
     פרקינסון
     כושר גופני
     ריקוד, דרמה וספורט
     לספורטאים
     לטיפול בפגיעות ספורט
     מוזיקאים ונגנים
     למשתמשים בקול
     הפרעות בדיבור וגמגום
     כלי עזר למטפלים
     השלמה לשיטות אחרות
     טיפים בשיטת אלכסנדר
     איך נסביר את השיטה?